November 6, 2016

כלל גדול ישנו בעולם לעשיה ישנם תוצאות. כל מה שהוא בתיכנון או במחשבה לא מגיע כלל וכלל לידיעת אף אחד. ולכן מי שרוצה להביא לידיעת הציבור את רעיונותיו לפרסם אותם אין לו שום דרך אחרת פרט לעשיה להעלות אותם על הכתב ולהפיץ אותם. יכול להיות שבתחילה הדברים לא יהיו מושלמים אבל יב...

Please reload

שם ספרים

הוצאה לאור בתחומי היהדות השונים

©  Wix.com

  • Facebook Clean Grey